Topper list - Test No. 110025 ( JEE-MAIN TEST (JN BATCH) Dt. : 17-Feb-2018 )

Rank Student Name Marks N-Marks Obtained Out of Accuracy(%) Marks(%)
1 DUDHANE TEJAS PANDURANG 236 6 230 360 90.77 63.89
2 JAMDADE HARSHAL BHIMRAO 248 25 223 360 71.26 61.94
3 SHINDE ROHIT SAGAR 236 21 215 360 73.75 59.72
4 BARBHAI AKASH NILESH 204 12 192 360 80.95 53.33
5 PATIL SUYASH BALASAHEB 212 23 189 360 69.74 52.50

Topper list - Test No. 110026 ( JEE-MAIN TEST (JA BATCH) Dt. : 17-Feb-2018 )

Rank Student Name Marks N-Marks Obtained Out of Accuracy(%) Marks(%)
1 SUTAR AVINASH RAJENDRA 240 30 210 360 66.67 58.33
2 MAHADIK DEEPRAJ ROHIDAS 232 27 205 360 68.24 56.94
3 YOGI SARANG SATISHRAO 224 23 201 360 70.89 55.83
4 NALAWADE SURAJ SANDEEP 220 28 192 360 66.27 53.33
5 PATIL SHIVRAJ SATISH 216 29 187 360 65.06 51.94

Topper list - Test No. 110027 ( NEET TEST Dt. : 17-Feb-2018 )

Rank Student Name Marks N-Marks Obtained Out of Accuracy(%) Marks(%)
1 MANE SAMRUDDHI SHASHIKANT 628 17 611 720 90.23 84.86
2 JADHAV PRERNA MADANRAO 628 23 605 720 87.22 84.03
3 RAUT GAYATRI RAMESH 624 24 600 720 86.67 83.33
4 JAGDALE GAURAV RAJENDRA 608 25 583 720 85.88 80.97
5 HINGMIRE ESHA SANJAY 604 22 582 720 87.28 80.83

Topper list - Test No. 200044 ( JEE-MAIN TEST Dt. : 30-Dec-2017 )

Rank Student Name Marks N-Marks Obtained Out of Accuracy(%) Marks(%)
1 Misal Saurabh 124 59 65 360 34.44 18.06
2 Lokare Sarthak Bhimrao 112 52 60 360 35.00 16.67
3 Kadam Apurv Jayavant 76 19 57 360 50.00 15.83
4 MASAL VISHAL NAGNATH 76 25 51 360 43.18 14.17
5 Powar Rushikesh Bharat 112 62 50 360 31.11 13.89

Topper list - Test No. 200045 ( NEET TEST Dt. : 30-Dec-2017 )

Rank Student Name Marks N-Marks Obtained Out of Accuracy(%) Marks(%)
1 KOTHAVALE YADNYESH UDAY 272 35 237 720 66.02 32.92
2 Oswal Priyanshu Pravin 260 52 208 720 55.56 28.89
3 Momin Jaid Jabbar 256 50 206 720 56.14 28.61
4 GHORPADE DIPTI UDAY 216 48 168 720 52.94 23.33
5 RUSHIKESH SANDEEP PADALE 196 33 163 720 59.76 22.64

Topper list - Test No. 200046 ( MHT-CET TEST Dt. : 30-Dec-2017 )

Rank Student Name Marks N-Marks Obtained Out of Accuracy(%) Marks(%)
1 Nigade Sandesh Ashok 80 0 80 200 39.33 40.00
2 BHOSALE SHUBHAM DHANANJAY 79 0 79 200 39.60 39.50
3 MHETRAS ANUP GANESH 77 0 77 200 37.33 38.50
4 Shingate Rohit Nandkumar 76 0 76 200 36.00 38.00
5 MOHITE KSHITIJA KIRAN 74 0 74 200 35.33 37.00